วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประโยชน์เเละโทษของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1     ทำให้สะดวกสบายในการหาข้อมูล
2    เล่นเกมได้
3   หาเพื่อนทางอินเทอร์เน็ต
4    สามารถพิมพ์งานส่งโดยไม่ต้องเขียนเองได้
5   ทำให้รู้ข่าวสารต่างๆได้ทัน
โทษของคอมพิวเตอร์
1   อาจถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีได้
2   ทำให้สายตาเสีย
3   ทำให้ติดเกม
4   เปลืองเงินในการเช่าเล่นเกม
5   เป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น